Tủ âm thanh của tòa nhà Hancorp: Bộ thiết bị thông báo Bosch Plena VAS

Tủ thiết bị hệ thống âm thanh tòa nhà, thiết bị âm thanh thông báo Bosch. Giải pháp âm thanh Bosch cho tòa nhà văn phòng Hancorp, Hà Nội.

tu-am-thanh-cua-toa-nha-hancorp-bo-thiet-bi-thong-bao-bosch-plena-vas

tu-am-thanh-cua-toa-nha-hancorp-bo-thiet-bi-thong-bao-bosch-plena-vas

tu-am-thanh-cua-toa-nha-hancorp-bo-thiet-bi-thong-bao-bosch-plena-vas

tu-am-thanh-cua-toa-nha-hancorp-bo-thiet-bi-thong-bao-bosch-plena-vas

tu-am-thanh-cua-toa-nha-hancorp-bo-thiet-bi-thong-bao-bosch-plena-vas

tu-am-thanh-cua-toa-nha-hancorp-bo-thiet-bi-thong-bao-bosch-plena-vas

tu-am-thanh-cua-toa-nha-hancorp-bo-thiet-bi-thong-bao-bosch-plena-vas

Tin Liên Quan