Âm thanh tòa nhà, chung cư

Tủ âm thanh của tòa nhà Hancorp: Bộ thiết bị thông báo Bosch Plena VAS

By : 535 Views23/09/2021
Tủ âm thanh của tòa nhà Hancorp: Bộ thiết bị thông báo Bosch Plena VAS

Tủ thiết bị hệ thống âm thanh tòa nhà, thiết bị âm thanh thông báo Bosch. Giải pháp âm thanh Bosch cho tòa nhà văn phòng Hancorp, Hà Nội. ...
Đọc Thêm

Giải pháp lắp đặt: Âm thanh nhà xưởng

By : 392 Views09/06/2021
Giải pháp lắp đặt: Âm thanh nhà xưởng

Giải pháp lắp đặt: Âm thanh nhà xưởng

We woke reasonably late following the feast and free flowing wine the night before. After gathering ourselves and our packs, … Đọc thêm » “Giải pháp lắp đặt: Âm thanh nhà xưởng”

Xem thêm

We woke reasonably late following the feast and free flowing wine the night before. After gathering ourselves and our packs, we headed down to our homestay family’s small dining room for breakfast. Refreshingly, what was expected of her was the same thing that was expected of Lara Stone: to take a beautiful picture. We were making our way to the Rila Mountains, where we were visiting...
Đọc Thêm

Hệ thống âm thanh nhà xưởng

By : 320 Views09/06/2021
Hệ thống âm thanh nhà xưởng

Hệ thống âm thanh nhà xưởng

We woke reasonably late following the feast and free flowing wine the night before. After gathering ourselves and our packs, … Đọc thêm » “Hệ thống âm thanh nhà xưởng”

Xem thêm

We woke reasonably late following the feast and free flowing wine the night before. After gathering ourselves and our packs, we headed down to our homestay family’s small dining room for breakfast. Refreshingly, what was expected of her was the same thing that was expected of Lara Stone: to take a beautiful picture. We were making our way to the Rila Mountains, where we were visiting...
Đọc Thêm

amply nhà xưởng

By : 351 Views09/06/2021
amply nhà xưởng

amply nhà xưởng

We woke reasonably late following the feast and free flowing wine the night before. After gathering ourselves and our packs, … Đọc thêm » “amply nhà xưởng”

Xem thêm

We woke reasonably late following the feast and free flowing wine the night before. After gathering ourselves and our packs, we headed down to our homestay family’s small dining room for breakfast. Refreshingly, what was expected of her was the same thing that was expected of Lara Stone: to take a beautiful picture. We were making our way to the Rila Mountains, where we were visiting...
Đọc Thêm

Hệ thống thông báo IP-600: Âm thanh bệnh viện

By : 401 Views09/06/2021
Hệ thống thông báo IP-600: Âm thanh bệnh viện

Hệ thống thông báo IP-600: Âm thanh bệnh viện

Phân trang chung, Cảnh báo bằng giọng nói cường độ cao, Hệ thống nhạc nền, Phát tin nhắn đã ghi … Đọc thêm » “Hệ thống thông báo IP-600: Âm thanh bệnh viện”

Xem thêm

Phân trang chung, Cảnh báo bằng giọng nói cường độ cao, Hệ thống nhạc nền, Phát tin nhắn đã ghi theo lịch trình, Đàm thoại hai chiều giữa bác sĩ và y tá, Hệ thống âm thanh dựa trên IP sử dụng giọng nói trực tiếp từ xa cho bệnh viện Hệ thống địa chỉ công cộng Hopital IP Các tính năng IP-600: 1) Hệ thống...
Đọc Thêm